Vier leden benoemd als lid van verdiensten.


Op de Algemene Ledenvergadering van 10 maart 2024 hebben de leden op voordracht van het bestuur vier Lambardi koorleden benoemd als lid van verdiensten.
Alle vier hebben ze jarenlang in allerlei functies deel uitgemaakt van het bestuur en daarnaast hebben ze zich, en nog, ingezet bij tal van activiteiten van de vereniging.
Chris Hendriks, penningmeester van het koor en mede verantwoordelijk voor de kaartverkoop van onze concerten.
Piet Janssen, vice voorzitter van het bestuur en voorzitter van de muziekcommissie.
Martin van Rooij, hoofd contactman en organisatie van o.a. ledenwerfactiviteiten.
Theo Verhallen, penningmeester van het koor en tot op heden ook van de stichting. 

Links voorzitter Meint Veninga, Martin van Rooij, Theo Verhallen, Piet Janssen, Chris Hendriks.

Peter van Bokhoven benoemd tot erelid.


Op de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2023 nam Peter van Bokhoven na 19 jaar bestuurslid waarvan 18 jaar als secretaris afscheid van het bestuur. 
Bij gelegenheid hiervan is hij benoemd tot erelid. 
Voorzitter Meint Veninga feleciteert hem met deze benoeming.

Nieuwe leden 2023


Ledenwerving Lambardi weer succesvol

Op de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering heeft voorzitter Meint Veninga van Mannenkoor Lambardi maar liefst twaalf nieuwe leden mogen installeren. Twee leden waren met vakantie en zijn later op een repetitieavond geïnstalleerd. Dit grote aantal van veertien is het resultaat van een intensieve ledenwervingsactie.  Deze actie begon met een workshop op een zaterdag in het Theo Driessen Instituut waar de aspirantleden vrijblijvend kennis konden maken met het koor en het zingen in koorverband. In een ontspannen sfeer wist Lambardi dirigent Jules Luesink, met ondersteuning van pianist Leon Dijkstra, de kandidaten wegwijs te maken in het meerstemmig zingen en het lezen van de partituur.  Op het eind van de middag zongen de deelnemers een aantal nummers mee met het inmiddels aanwezige grote koor. Op die dag is bij velen, zoals gehoopt, de interesse gewekt om meer te willen leren en nader kennis te maken. Die mogelijkheid werd door Lambardi geheel vrijblijvend geboden in de vorm van een aantal weken koortraining. Met wekelijkse bijeenkomsten van een uur op maandagavond onder leiding van dirigent Luesink werden de geïnteresseerden, bijgestaan door enkele koorleden, verder wegwijs gemaakt in de partituur en stemgebruik. Het samen meerstemmig zingen was natuurlijk de hoofdmoot. Het uitgangspunt van Lambardi is dat in principe iedereen kan zingen maar dat je dat in koorverband vooral ook moet ervaren met de steun die je hebt van de  collega zangers om je heen. 
De koorkandidaten hebben ter afsluiting van de koortraining ook een aantal optredens gehad om het geleerde in de praktijk te brengen en te ervaren hoe het is om voor een publiek op het podium te staan. Het totale plaatje van leren, oefenen en ervaren was voor velen aanleiding zich aan te melden. Naast deze instroom heeft het koor, na de gedwongen coronastop, ook nog de “gewone” aanmeldingen gehad.
De koorwereld heeft het moeilijk en vele koren vechten voor hun voortbestaan of hebben de handdoek inmiddels in de ring moeten gooien. Lambardi prijst zich gelukkig met de reeds in in 2000 begonnen ledenwervingsacties waarmee het koor er steeds weer in slaagt om tegen de verdrukking in nieuwe leden aan zich te binden.
Het verlies aan leden in de afgelopen coronajaren is met de inschrijving van deze nieuwe lichting meer dan goed gemaakt.  Het koor telt inmiddels weer 84 actieve zangers en voor de toekomst ligt de focus op 100. Voor de juiste balans in het koor kan de baspartij op dit moment overigens nog wel enige versterking gebruiken.  
Geïnteresseerd?  Kijk dan op website www.mannenkoorlambardi.nl of kom naar de repetitielocatie Wijkhuis Bredeschool De Fonkel. Op maandagavond van 20.00 tot 22.30 uur bent u van harte welkom. 

Op onderstaande foto ontbreken wegens vakantie nog twee leden.

Gelegenheidskoor Camillo gestopt.


Camillo werd in 2005 opgericht als seniorenkoor voor met name leden die overdag wilden repeteren.
Het koor groeide gestaag en ook melden zich mannen aan van buiten Lambardi. Gezien de teloorgang van de kerkkoren werd Camillo in al die jaren veel gevraagd om bv. een uitvaartdienst te omlijsten.
Camillo begon onder leiding van dirigent Ben Verlijsdonk.
Na het plotselinge overlijden van Ben in september 2009 nam Ine Noijen het dirigeerstokje over.
Helaas is na 18 jaar in maart 2023 het doek gevallen voor Camillo.
Wegens gebrek aan tenoren was vierstemmig zingen niet meer mogelijk en dat was voor de dirigent aanleiding er een punt achter te zetten.  Komt bij dat we zien dat het kerkbezoek steeds verder terugloopt en er ook steeds minder uitvaarten in de kerk zijn. Hierdoor kwam ook het  financiële plaatje onder druk te staan.
In goed overleg met elkaar hebben de leden van Camillo uiteindelijk, met pijn in het hart, besloten dat dit dan ook het moment was om te stoppen.


 

Theo van Ettro lid van verdiensten


Op de ledenvergadering van 8 maart 2020 is koorlid Theo van Ettro benoemd als lid van verdiensten. Als 17 jarige heeft Theo zich in 1958 aangemeld als lid van het koor en inmiddels maakt hij dus al 62 jaar deel uit van het koor. In al die jaren was hij niet alleen als zanger actief maar vervulde hij ook vele functies zoals: 9 jaar bestuurslid, 17 jaar kostuumbeheerder, lid van de feestcommissie en muziekcommissie  en was en is hij, al ruim 50 jaar, de drijvende kracht achter de tribunecommissie.  Als tweede tenor is Theo nog steeds een van de steunpilaren binnen zijn partij. Het bestuur heeft hem voorgedragen als lid van verdiensten hetgeen door de vergadering met luid applaus werd ondersteund.

Lambardi haalt brons in Lindenholzhausen


Het zesjaarlijkse festival in Lindenholzhausen kende deze editie in totaal 6100 deelnemers met 220 koren en folkloregroepen uit  37 nationaliteiten. Het festival geldt, in zijn categorie, als een van de belangrijkste van de wereld. De deelnemers komen werkelijk van over de gehele wereld, van Thailand tot Amerika en van Iran tot Finland. In deze Olympische atmosfeer is het, zoals Pierre de Coubertin grondlegger van de moderne Olympische Spelen ooit zei: “Meedoen is belangrijker dan winnen”. Het hele weekend stond dan ook in het teken van vrede en verbroedering met op vrijdag  “Tag der Uno Flüchlingshilfe” waarin  vooral kinderen een belangrijk aandeel hadden. Maar het was voor de mannen van Lambardi niet alleen genieten van fantastische optredens van koren en folkloregroepen maar er moest ook gewerkt worden. Op zondag, de vierde festivaldag, werden de deelnemende mannenkoren door een internationale vakjury beoordeeld op hun kwaliteiten.  De voorbereidingen in de weken voorafgaand in Helmond, maar ook  de repetities in het hotel aldaar, wierpen zijn vruchten af. Lambardi had een mooi  repertoire samengesteld passend in de geest van het festival waarin het lied “Prayer of the Children” van Kurt Bestor over de Joegoslavische burgeroorlog het meest tot de verbeelding sprak. Alle inspanningen waren niet vergeefs want de jury beloonde het koor met brons met een gemiddelde van 19,67 punten voor de “Kunstlerische Note”en “Technische Note”. (De Lambardi deelname in 2005 leverde 17,17 punten op.) In de categorie mannenkoren ging het hoogste aantal punten naar de Academic Male Choir PSALDO uit Finland, zij kregen voor hun fenomenale optreden maar liefst 23,00 van de maximaal 25,00 te behalen punten.
Lambardi heeft, met de vorig jaar aangestelde bevlogen en inspirerende dirigent Nadia Loenders, dit weekend bewezen op koers te liggen met de ingeslagen weg naar kwaliteitsverbetering.

Van kerk tot Theater Speelhuis


Onderstaande video laat de transformatie zien van de kerk Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming tot Theater Speelhuis. 
Het oude Speelhuis brandde op 29 december 2011 tot de grond toe af.
De kerk deed eerst vanaf januari 2013 dienst als tijdelijk theater. 
Later werd het omgebouwd tot definitief theater.

Zingen goed tegen stress


Zingen verhoogt de weerstand en is goed tegen stress. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Frankfurt, die hun bevindingen begin 2004 publiceerden in het Amerikaanse vakblad Journal of Behavioral Medicine.

Mensen zingen graag in de badkamer, in het voetbalstadion of op feestjes. Dat verhoogt de feestvreugde. Maar, wilden de onderzoekers weten, kan zingen behalve de sfeer verbeteren ook de lichamelijke weerstand verhogen?

De wetenschappers voerden hun proeven uit op een kerkkoor uit Frankfurt dat repeteerde voor een uitvoering van Mozarts Requiem. In twee op elkaar volgende koorrepetities werden lichamelijke veranderingen gemeten tijdens het zingen, en een week later tijdens het luisteren naar het Requiem.

De onderzoekers testten het bloed van de koorleden voor en na een repetitie. Na een uur zingen bleek de concentratie van afweerstoffen (als immuunglobuline A) en de hoeveelheid cortison, een hormoon tegen stress, aanzienlijk te zijn toegenomen. Als er alleen naar het Requiem werd geluisterd was er nauwelijks een verandering in de bloedwaarden.

“Door het zingen wordt je adem gestimuleerd en dus ook je bloedsomloop, en dat werkt reinigend en stressverlagend”, zegt Gerda van Zelm, docente solozang aan het Koninklijke Conservatorium in Den Haag. “Mensen in een koor hebben ook pret en dat werkt eveneens stressverlagend. Dingen doen die je leuk vindt, zullen altijd helpen om gezond te blijven. In Duitsland bestaan ademtherapieën, om via ademtechnieken stress tegen te gaan. Dat lijkt me in dezelfde hoek te zitten als zingen, want goed ademen is heilzaam.”

Zingen is ook zeer populair onder amateurs. Nederland telt zo’n zeshonderdduizend amateurzangers en tienduizend koren.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring